Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zelazniak.pl (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną produktów cyfrowych Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").
 2. Sklep umożliwia również zakupy produktów materialnych z upustami w innych sklepach internetowych, pod warunkiem skorzystania z pośrednictwa Właściciela Sklepu. Mogą z tego korzystać tylko członkowie Klubu PolskiOffroad.
 3. Właścicielem Sklepu jest: Polski Offroad sp. z o.o., zarejestrowana w miejscowości Majdan, ul. Racławicka 48 , NIP: 1251623897, tel. +48.607447436, adres email: zelazniak@polskioffroad.com.
 4. Ilekroć poniżej pojawia się pojęcie Konsument, to oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia produktów cyfrowych

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wiadomością e-mail.
 3. Dla stron istotne są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład produktu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Sklep zastrzega możliwość braku zamówionego produktu, zmiany ceny i innych jego parametrów. O takich przypadkach powiadamia niezwłocznie klienta przez e-mail lub telefonicznie, starając się zaproponować inne produkty, o zbliżonych parametrach. Jeśli Klient nie zaakceptuje innego produktu, a wcześniej dokonał płatności za zamówienie, to Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.

§3 Płatności za produkty cyfrowe

 1. Klient ma do wyboru różne szybkie formy płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemów DotPay lub PayPal, a także zwykły przelew bankowy.
 2. Dostawa produktów cyfrowych jest bezpłatna.

§4 Odstąpienie od umowy zakupu produktów cyfrowych 

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania produktu z serwera Sklepu. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4 Udostępnianie produktów cyfrowych

 1. Zakupione produkty cyfrowe są udostępniane w formie plików do pobrania z serwera Sklepu.
 2. Informacje o tym, co znajduje się w plikach oraz jak je pobrać i używać znajdują się na kartach poszczególnych produktów w Sklepie.
 3. Warunkiem udostępnienia produktów do pobrania jest zapłata.
 4. Zakupione i opłacone produkty cyfrowe będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie, w zakładce „Moje Konto”, w części „Moje pliki do pobrania”.
 5. Klienci dokonający zakupów bez rejestracji i zakładania konta otrzymają linki do pobrania produktów w wiadomościach e-mail.
 6. W przypadku produktów składających się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .rar.
 7. Zaleca się szybkie pobranie zakupionych produktów z serwera Sklepu. Są one udostępniane przez pięć dni od daty zapłaty i można je pobrać maksymalnie pięć razy. Klient ponosi ryzyko nie pobrania plików w tym czasie.
 8. Wszystkie produkty cyfrowe oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 9. Klient ma prawo korzystać z produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania produktów w całości lub we fragmentach,
  • utrwalania lub zwielokrotniania produktów w celu ich rozpowszechniania, 
  • komercyjnego wykorzystywania produktów w jakikolwiek sposób. 
 11. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów w sposób niezgodny z prawem i niniejszym regulaminem.

§5 Reklamacje produktów cyfrowych

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu w przypadku, gdy:
  • zakupiony produkt, a dokładniej plik udostępniony do pobrania okaże się uszkodzony,
  • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności za produkt, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

§6 Zamówienia produktów materialnych

 1. W Sklepie publikowana jest lista niezależnych sklepów internetowych, zwanych dalej "Partnerami", w których członkowie Klubu PolskiOffroad mogą dokonywać zakupów z upustami sięgającymi do 20%.
 2. Informacje o Klubie PolskiOffroad oraz formularz zapisu są na stronie: https://polskioffroad.com.pl/klub-polskioffroad/.
 3. Aby korzystać z rabatów, konieczne jest kupowanie za pośrednictwem Klubu PolskiOffroad (formalnie to klub kupuje wskazane produkty po cenach hurtowych, a następnie odsprzedaje je klubowiczom bez marży).
 4. Wybierz interesujący Cię produkt z menu. Otworzy się strona z listą sklepów internetowych, które oferują ten produkt z klubowym rabatem.
  Przejdź do wybranego sklepu z listy. Wyszukaj potrzebne produkty, ale ich tam nie zamawiaj!
 5. Zamówienie wyślij do Klubu, na adres e-mail: klub@polskioffroad.com.
 6. Skopiuj do tego zamówienia nazwy wyszukanych produktów, a najlepiej linki do stron, na których są prezentowane w wybranym sklepie. Podaj ilości zamawianych produktów, swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy do siebie oraz adres dostawy wraz z telefonem do kontaktu dla kuriera.
 7. Następnie poczekaj, aż potwierdzimy dostępność wyszukanych produktów. Wyślemy Ci wtedy e-mailem końcową ofertę z cenami po rabatach, kosztami dostawy i kontem bankowym do zapłaty.
 8. Zapłać, jeśli oferta będzie Ci odpowiadać albo odeślij rezygnację z zamówienia.
 9. W dniu, kiedy otrzymamy zapłatę uruchomimy wysyłkę produktów. Wystawimy też i wyślemy Ci e-mailem fakturę. Sprawę przyspieszyć może przysłanie nam potwierdzenia zapłaty.
 10. W przypadku pytań dzwoń lub pisz śmiało: tel. 607 447436, e-mail: klub@polskioffroad.com.

§7 Dostawy produktów materialnych

 1. W przypadku zamówień realizowanych przez Partnerów, wysyłka następuje bezpośrednio z ich magazynów, w terminach przez nich określonych na stronach swych sklepów internetowych.
 2. Sklep monitoruje dostawy od Partnerów i pośredniczy w przekazywaniu informacji o wysyłce. 

§8 Reklamacje produktów materialnych

 1. W przypadku reklamacji produktów materialnych kupionych u Partnerów, obowiązują zasady przez nich określone na stronach ich sklepów internetowych.
 2. Właściciel Sklepu gwarantuje otrzymanie zamówionych produktów oraz wyegzekwowanie praw w ramach reklamacji od Partnerów, na zasadach określonych na stronach ich sklepów internetowych. 

§9 Prawo odstąpienia od umowy w przypadku produktów materialnych

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu lub Dostawca zwraca klientowi zapłaconą kwotę. 

§10 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Zasady gromadzenia, administracji, ochrony danych i prywatności ujęte są na osobnej stronie w "Polityce prywatności".

§11 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl