Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zelazniak.pl  [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Sklep działa również na zasadach przekierowania zmówień do bezpośredniej realizacji przez inne podmioty [dalej "Dostawców"]. W takich przypadkach sprzedawcą (stroną w umowie sprzedaży) jest Dostawca, a Sklep jedynie pośrednikiem w przekazywaniu zamówień lub płatności.
 3. Właścicielem Sklepu jest: Polski Offroad Sp. z o.o. zarejestrowana w miejscowości Majdan, ul. Racławicka 48 , NIP: 1251623897, tel. +48.607447436, adres email: zelazniak@polskioffroad.com.
 4. Ilekroć poniżej pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron istotne są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Sklep zastrzega możliwość braku zamówionego towaru, zmiany ceny i innych jego parametrów. O takich przypadkach powiadamia niezwłocznie klienta emailem lub telefonicznie starając się zaproponować inne zbliżone parametrami towary. 
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru szybkie formy płatności elektronicznej DotPay lub PayPal, przelew bankowy lub płatność za pobraniem. 
 2. Cena przesyłki produktów fizycznych o wadze do 30 kg wynosi 20 zł. Cena dostawy może być wyższa jeśli zamówione produkty ważą więcej, albo konieczna jest wysyłka w kilku paczkach. O takich przypadkach Klient jest powiadamiany przez obsługę sklepu podczas potwierdzania przyjęcia zamówienia. 
 3. Dostawa produktów cyfrowych (plików) jest bezpłatna (pliki są udostępniane do pobrania z serwera sklepu). 
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. W przypadku zamówień realizowanych przez Dostawców, wysyłka następuje bezpośrednio z ich magazynów. 
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu lub Dostawcy, na koszt Sklepu lub Dostawcy, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep lub Dostawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep lub Dostawca.
 4. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu lub Dostawca zwraca klientowi zapłaconą kwotę. 

§7 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl