Regulamin sklepu

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Platforma on-line – platforma on-line dostępna pod adresem https://zelazniak.pl, której twórcą jest Sprzedawca,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – Przelewy24, PayPal,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://zelazniak.pl,
 • Klub PolskiOffroad - klub fanów jazdy terenowej prowadzony według zasad przedstawionych na stronie: https://polskioffroad.com.pl/klub-polskioffroad/,
 • Sprzedawca – Wojciech Bednarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Polski Offroad Wojciech Bednarczyk", adres: ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan, NIP: 9590035612

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z platformy on-line przez Kupującego oraz z kupowanych produktów potrzebne lub przydatne są:
  1. komputer, tablet, laptop, smartfon itp, z dostępem do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7. aktywny adresu e-mail,
  8. program do rozpakowywania plików .rar (np. WinRar),
  9. program do nawigacji GPS obsługujący pliki kml (np. Maps.Me).
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zelazniak@polskioffroad.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 10. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia. W przypadku Kupujących należących do Klubu PolskiOffroad, konto w Sklepie jest zakładane przez Sprzedawcę, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zapisie do Klubu. Równocześnie Sprzedawca przyznaje Kupującemu na czas opłaconej składki w Klubie PolskiOffroad stały rabat 50% na wszystkie produkty w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, to Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę, polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 5. Zakładanie i utrzymywanie konta w Sklepie jest bezpłatne. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zelazniak@polskioffroad.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  • zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Aby skorzystać z 50% rabatu, przyznawanego Kupującym, będącym członkami Klubu PolskiOffroad (w okresie opłaconej składki), należy podczas dokonywania zakupów w sklepie zaznaczyć w koszyku "Mam kupon rabatowy", a następnie użyć numeru Karty Członka Klubu (wpisać w pole kuponu).
 5. W związku z dostarczaniem przez Sklep treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sklep niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W praktyce oznacza to, że Sprzedający ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania produktu z serwera Sklepu.

§6 Udostępnianie i pobieranie zakupionych produktów

 1. Zakupione produkty cyfrowe są udostępniane w formie plików do pobrania z serwera Sklepu.
 2. Informacje o tym, co znajduje się w plikach oraz jak je pobrać i używać znajdują się na kartach poszczególnych produktów w Sklepie.
 3. Warunkiem udostępnienia produktów do pobrania jest zapłata.
 4. Zakupione i opłacone produkty cyfrowe będą dostępne po zalogowaniu się w Sklepie, w zakładce „Moje Konto”, w części „Moje pliki do pobrania”.
 5. Kupujący dokonujący zakupów bez rejestracji i zakładania konta otrzymają linki do pobrania produktów w wiadomościach e-mail.
 6. Zaleca się szybkie pobranie zakupionych produktów z serwera Sklepu. Są one udostępniane przez pięć dni od daty zapłaty i można je pobrać maksymalnie pięć razy. Klient ponosi ryzyko nie pobrania plików w tym czasie.

§7 Płatności

 1. Podmiotami świadczącym obsługę płatności online są firmy PayPro SA oraz PayPal. 
 2. Dostępne są następujące formy płatności: przelew tradycyjny, szybkie płatności on-line Przelewy24 oraz PayPal, karty płatnicze oraz inne oferowane w ramach systemów płatniczych Przelewy24 oraz PayPal.

§8 Reklamacje

 • Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu w przypadku, gdy:
  • zakupiony produkt, a dokładniej plik udostępniony do pobrania okaże się uszkodzony,
  • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności za produkt, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

§9 Zastrzeżenia dotyczące sprzedawanych w sklepie Przewodników Offroad

 1. Mimo starań autorów, Przewodnik Offroad nie zawiera wszystkich informacji o trasie, aktualnych warunkach ani ostrzeżeń o niebezpieczeństwach, a cześć informacji może być nieaktualna.
 2. Poziom trudności i niebezpieczeństwa na wielu odcinkach może znacznie wykraczać poza standardy, z którymi mają do czynienia zwykli użytkownicy dróg, a nawet załogi doświadczone i dobrze przygotowane do offroadu, w szczególności w trudnych warunkach pogodowych.
 3. Przewodnika Offroad nie należy traktować jako bezwarunkowej sugestii jazdy opisaną trasą, a jedynie jako pomoc w docieraniu do celów. Konieczne są rozwaga, samodzielna ocena sytuacji i odpowiednia modyfikacja trasy w razie konieczności, nawet gdy jest to związane ze znaczącym zwiększeniem jej długości.
 4. Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo, wypadki i uszkodzenia spoczywa na kierowcy, który oprócz uwzględniania bieżącej sytuacji terenowej, ma obowiązek przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych.
 5. Wobec powyższego, ani autorzy Przewodnika, ani jego sprzedawca, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z jego używania bez uwzględnienia powyższych zastrzeżeń.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl