Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn internetowych, których wydawcą jest Polski Offroad.

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o plikach cookies. Informacje te  przygotowane zostały z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

„Administrator” danych osobowych:

Polski Offroad Wojciech Bednarczyk, adres: ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan, NIP: 9590035612, REGON: 290878516.

Dane osobowe i prywatność:

W trakcie korzystania z niektórych naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Będą one przez nas przetwarzane wyłącznie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem witryny i świadczeniem oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie oferowanych usług lub sprzedaż oferowanych produktów,
 • realizacja Twoich zamówień,
 • marketing bezpośredni,
 • przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w serwisie www. polskioffroad.com lub w sklepie zelazniak.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia z nami umowy.

Skutki nie podania danych:

 • brak możliwości skorzystania z naszych usług,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową z nami zawartą,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym: stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasze witryny korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji witryny, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Ciasteczka wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznym, marketingowym, udostępniania funkcji Sklepu.

Pliki takie występują również w związku z korzystaniem udostępnianiem na stronach Sklepu plików graficznych, filmowych i muzycznych znajdujących się poza naszym serwerem np. na Google, YouTube, Facebook, Instagram itp.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawca,
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Kontakt z administratorem:

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: kontakt@polskioffroad.com.

Zgłoszenia na imprezy:

Zastrzegamy sobie prawo publikacji w naszych witrynach wybranych danych na listach uczestników organizowanych imprez oraz wyników rywalizacji w zakresie umożliwiającym identyfikację uczestnika lub załogi oraz sprawdzenie poprawności zapisów, rezerwacji lub wyników, bez podawania danych kontaktowych i adresu.

Oczywiście wszystkim zapewniamy możliwość usunięcia danych z tych list, albo wpisów pod pseudonimem.

Niezapowiedziane wiadomości:

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne przydatne miłośnikom offroadu.

Podmioty zlecające nam komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na naszych listach adresowych.

Informacje komercyjne są filtrowane oraz, w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyłączanie odpowiedzialności:

Nasza odpowiedzialność nie obejmuje reklam oraz ofert innych podmiotów publikowanych w naszych serwisach. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby podmioty, które publikują u nas reklamy i oferty były wiarygodne, ale nie bierzemy za nie odpowiedzialności.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim zgromadzonych danych personalnych czy adresowych użytkowników naszych serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszych serwisów oraz nie korzystać z naszej oferty.


REGULAMIN IMPREZ

Polski Offroad jest organizatorem zlotów i wypraw dla fanów jazdy terenowej. Mają one charakter integracyjny i turystyczny. Czasem w ich trakcie rozgrywana jest zabawowa rywalizacja.

Szczegółowe oferty tych imprez wraz z formularzami zapisów publikowane są w serwisie www.polskioffroad.com. Najłatwiej dotrzeć do nich korzystając z kalendarium.

Obowiązują na nich generalne zasady:

 • Udział odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
 • Uczestnicy jadą własnymi samochodami lub zapewnionymi sobie samodzielnie. Odpowiadają za ich stan techniczny oraz posiadanie odpowiednich ubezpieczeń i dokumentów uprawniających do ich prowadzenia, jak również przekraczania granic.
 • Trasy pokonywane podczas imprez w znacznej części biegną przez tereny, gdzie poziom trudności i niebezpieczeństwa znacznie wykracza poza standardy, z którymi mają do czynienia zwykli użytkownicy dróg, a nawet załogi doświadczone i przygotowane do off-roadu, w szczególności przy złej pogodzie.
 • Informacje przekazane przez organizatora należy traktować jedynie jako pomoc w docieraniu do celów. Konieczne są rozwaga, samodzielna ocena sytuacji i odpowiednia modyfikacja trasy w razie konieczności, nawet gdy jest to związane ze znaczącym zwiększeniem jej długości.
 • Choć organizator dokłada starań, to zastrzega, że nie jest w stanie przekazać wszystkich informacji o trasie, aktualnych warunkach, ani ostrzeżeń o niebezpieczeństwach. Uprzedza, że niektóre podane informacje mogą być nieaktualne.
 • Załogi powinny być przygotowane na wysiłek fizyczny podczas pokonywania przeszkód, zespołową pracę, szukanie objazdów itp.
 • Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani serwisu pojazdów, a jedynie koleżeńską pomoc w skorzystaniu z miejscowych możliwości (pomoc w organizacji transportu osób i odholowania pojazdów do „cywilizacji”). Liczy przy tym na wzajemną, koleżeńską pomoc wszystkich uczestników.
 • Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróży, wypadki i szkody spoczywa na kierowcy, który oprócz uwzględniania bieżącej sytuacji terenowej, ma obowiązek przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego i znaków.

Szczegółowe zasady obowiązujące na poszczególnych imprezach podawane są na stronach z ofertami imprez w serwisie www.polskioffroad.com, w materiałach wydawanych uczestnikom oraz słownie podczas „odpraw” w trakcie imprez.

Zapisy i płatności

 • Zapisy na imprezy organizowane przez Polski Offroad odbywają się wyłącznie przez Internet, za pomocą formularzy zgłoszeniowych, zamieszczonych na stronach poszczególnych imprez w niniejszym serwisie.
 • W formularzach zgłoszeniowych zgłaszający podają dane niezbędne organizatorowi do przygotowania imprezy oraz dokonania rezerwacji noclegów lub wyżywienia.
 • Przesłanie danych z formularzy możliwe jest jedynie po akceptacji przez zgłaszającego „polityki prywatności” i „regulaminu imprez” podanych na tej stronie, co odbywa się poprzez zaznaczenie tej opcji w formularzach.
 • Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy dokonać opłaty „zaliczki”. Jej wysokość jest ustalana oddzielnie dla każdej imprezy i podawana na stronach z ofertami imprez. Dokonuje się jej za pomocą tradycyjnej wpłaty na konto lub szybkiej płatności. Dane do nich podane są na stronach z ofertami imprez oraz wysyłane automatycznie na adres e-mail podany przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu wpłaty zaliczki.
 • Zaraz po zaksięgowaniu „zaliczek”, zgłoszone załogi zostają dopisane do „list uczestników”, publikowanych na stronach z ofertami imprez.
 • „Zaliczki” traktowane są jako opłaty rezerwacyjne noclegów oraz wyżywienia i są przekazywane podmiotom, które je zapewniają. A w przypadkach imprez bez zapewnionych noclegów lub wyżywienia, „zaliczki” uwzględniane są podczas uiszczania przez uczestnika pełnej opłaty za udział w imprezie.
 • Zaliczki zwracane są uczestnikom w przypadkach odwołania imprez z winy organizatora, a także z powodu zgłoszenia się mniejszej od wymaganej ilości załóg, określonej w ofercie danej imprezy.
 • Wpłata pełnej opłaty za udział w imprezie wymagana jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy.
 • Zaliczki nie są zwracane w przypadkach wycofania się uczestników z udziału w imprezie.
 • Zaliczki nie są zwracane również w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, rozumianej jako klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, strajki, blokady granic, zmiany przepisów, itp. W takich przypadkach Polski Offroad, zobowiązuje się do organizacji imprezy w uzgodnionym z uczestnikami terminie, po ustaniu działania siły wyższej.
 • Wniosek reklamacyjny można składać korzystając z adresu e-mail: kontakt@polskioffroad.com. Wniosek ten zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni.

Jeśli nie akceptujesz powyższego regulaminu, prosimy nie zapisuj się na nasze imprezy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl